El Govern té deu dies per executar la sentència de la carrera professional als interins que interposaren recurs amb l'STEI

El TSJIB dona DEU DIES al Govern per executar la sentència que reconeix la carrera professional a les interines que varen interposar recurs amb els serveis jurídics de l’STEI Intersindical

El GOIB encara no ha fet efectius aquests imports, reconeguts per una sentència judicial del 28 de març de 2017, avalada pel Tribunal Suprem el mes de març del 2019

El Govern ha de fer efectiu aquest pagament i no pot obviar que els tribunals sentencien en contra de la discriminació del personal interí en la carrera professional

Llegeix més...

El TSJIB obliga el Govern a executar la sentència que reconeix carrera professional al personal interí

El TSJIB dona DEU DIES al Govern per executar la sentència que reconeix la carrera professional a les interines que varen interposar recurs amb els serveis jurídics de l’STEI Intersindical.

El GOIB encara no ha fet efectius aquests imports, reconeguts per una sentència judicial del 28 de març de 2017, avalada pel Tribunal Suprem el mes de març del 2019.

El Govern ha de fer efectiu aquest pagament i no pot obviar que els tribunals sentencien en contra de la discriminació del personal interí en la carrera professional.

Llegeix més...

Decret Llei 8/2020 que modifica certs aspectes de selecció de personal i condicions de feina

Al BOIB núm. 84 del 15 de maig s’ha publicat el Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

El Decret llei regula una sèries d’aspectes que modifiquen els condicions de feina i de selecció del personal al servei de la Comunitat Autònoma (selecció d’interins, funcions d’inspecció i vacances).

L’STEI Intersindical, a la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 15 de maig, va exposar a la directora general de Funció Pública la nostra disconformitat per regular condicions de feina i d’accés sense la prèvia negociació en els òrgans corresponents.

Les mesures aprovades són les següents:

Llegeix més...

Funció Pública torna enrere i no ha publicat el Protocol de desescalada i torna a negociar-lo

Finament l’Administració ha decidit tornar enrere i no ha publicat el Protocol per a la reincorporació presencial del personal de Serveis Generals que, amb el vot contrari de tota la part social, va aprovar a la Mesa Sectorial de diumenge.

Avui dimarts la directora general de Funció Pública ha convocat els sindicats a una Mesa Tècnica de Negociació per transmetre’ns la seva voluntat, finalment, negociar aquest Protocol.

Llegeix més...

Mesa Sectorial de Serveis Generals: l'Administració ha passat la capoladora

Finalment, avui diumenge a les 11 h s’ha reprès la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, forçada per la pressa de l’Administració per aprovar un protocol de desescalada per a funcionaris i laborals de Serveis Generals i personal del sector públic instrumental.

Com a conseqüència d’això, demà s’haurà d’incorporar molta gent al seu lloc de feina presencial, sense unes mesures de protecció de la seguretat i la salut adients.

L’Administració no ha fet ni l’esforç de dur un document nou. Només ha modificat, de veu, una frase del seu document original. Tots els sindicats hi han votat en contra.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 11