La Conselleria d’Educació incompleix el pla del Ministeri de Sanitat i envia el personal de neteja a fer feina dilluns que ve

Ni els equips directius ni el personal de neteja mateix han rebut cap tipus de formació sobre com hauran de fer la feina, i la Conselleria ha delegat en els centres l’obligació de disposar de material de protecció adequat

L’STEI Intersindical demana que la Conselleria rectifiqui immediatament i convoqui una sessió extraordinària i urgent del Comitè de Seguretat i Salut

Segons reconeix la Conselleria d’Educació i Universitat a la seva pàgina web, l’annex 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat “estableix la previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, en funció de les fases de la transició a una Nova Normalitat.

Aquesta previsió estableix que a la fase 1 els centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar. La data prevista per a l’inici d’aquesta fase serà el dia 11 de maig de 2020.”

Idò ha estat la mateixa Conselleria d’Educació que ha enviat al personal de neteja l’ordre d’incorporar-se al lloc de feina el dilluns dia 4 de maig, una setmana abans del que marca l’annex del pla del Ministeri. El secretari general d’Educació va afirmar a la sessió del Comitè d’Empresa d’Educació que encara ignorava la data i el sistema d’incorporació d’aquest personal, dos dies abans de comunicar que s’havien d’incorporar el dia 4.

A més a més, la Conselleria ha delegat en cadascun dels centres educatius l’obligació de disposar del material de protecció adequat. Tampoc no ha impartit cap tipus de formació al personal de neteja ni als equips directius (sobre mesures d’higiene personal, mesures de protecció individual i col•lectiva, elaboració de dissolucions desinfectants, pla de prioritat dels espais...).

Davant aquest nou despropòsit, l’STEI Intersinsdical demana a la Conselleria que rectifiqui immediatament, que convoqui una sessió extraordinària i urgent del Comitè de Seguretat i Salut del Comitè d’Empresa de la Conselleria d’Educació i que traci, amb la participació dels representants del personal, un itinerari que inclogui la formació del personal de neteja i els equips directius, la previsió d’adquisició dels EPI corresponents i un pla de prioritat d’espais, amb un calendari orientatiu.

L’STEI Intersindical demana també a la Conselleria que, per dur a terme les tasques de neteja i desinfecció dels centres, incrementi la dotació de personal de neteja