Una unitat administrativa només amb personal de lliure designació

FONSEUROPEUpetit

El dilluns 29 de març s’ha reunit en sessió extraordinària la Mesa Sectorial de Serveis Generals. L’únic punt de l’ordre del dia era la creació de cinc llocs de cap de departament de lliure designació oberts a totes les administracions i un lloc de secretaria personal amb aquestes mateixes característiques.

A l’inici de la sessió, l’STEI Intersindical ha explicat que el Decret 16/2021, publicat al BOIB del 18 de març, ja delimita completament aquests llocs de feina. El fet d’haver duit la creació d’aquestes places a una sessió de la Mesa Sectorial només respon a complir la formalitat establerta legalment. El sindicat propi de les Illes Balears desjecta que el Govern de les Illes Balears menyspreï el dret de negociar de la part social.

Llegeix més...

Cinc departaments de lliure designació per a controlar els fons Next Generation

Un dels puntals de la modificació recent en l’estructura del Govern de les Illes Balears, l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, acaba de mostrar el llautó. I és que les cinc àrees en què s’estructurarà aquesta nova oficina seran ocupades per funcionaris triats a dit entre totes les administracions de l’estat, amb complements específics anuals que superen els 22.800 euros i complements de destí que superen els 16.000.

Tot i que encara no se sap quantes persones faran feina definitivament a l’Oficina de Planificació, el que sí ha donat a conèixer el Govern, mitjançant el Decret 16/2021, és que la coordinació de les diferents àrees d’aquest nou organisme serà encarregada a cinc superfuncionaris, amb rang de cap de departament.

Llegeix més...

Resum de la Mesa Sectorial de serveis Generals (5 de març de 2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals d’avui, 5 de març, s’ha aprovat un nou procés de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable. Aquest sistema només s’activaria, de manera excepcional, en els casos d’exhauriment de les borses vigents formades per qualsevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de la CAIB.

Aquest procés de selecció que pretén simplificar el procediment de selecció d’interins valorarà, com a mínim, els mèrits següents:

Llegeix més...

La part social convoca la Mesa Sectorial de Serveis Generals

mssgPETIT

Ahir informarem que des de que el dia 15 de maig es va aprovar el Protocol de desescalada la Mesa Sectorial de Serveis Generals no s’ha tornat a reunir.

Davant la manca d’iniciativa per part de la directora general de Funció Pública per a convocar-la i negociar tots els temes que resten pendents com són, entre d'altres: aspectes retributius, teletreball, resolucions sobre la carrera professional, execucions de sentència dictades per autos judicials, la part social, per unanimitat hem convocat una Mesa Extraordinària amb el punt del dia següent: “Informa a la directora general de Funció Pública de la preocupació i malestar de la part social pel bloqueig i la manca de negociació col·lectiva i tractar d’apropar postures per tal d’encetar un diàleg efectiu”.

Llegeix més...
Pàgina 5 de 8