Convocatòria carrera professional ordinària

A la continuació de la Mesa Sectorial del 30 de setembre L’STEI Intersindical recordà a la directora general que, enguany, fa cinc anys de la implantació de la carrera professional i que s’hauria de fer la convocatòria perquè els treballadors que compleixen els requisits poguessin entrar en el sistema de carrera professional o pujar de nivell. La directora general ens va confirmar que enguany per motius pressupostaris no haurà convocatòria de carrera professional, però que es negociaran els criteris i els objectius per al momente en què pressupostàriament es pogués convocar-la (que sembla seria el 2023).

Des de l’STEI Intersindical no ens conformam amb aquesta resposta i ja hem començat a explorar totes les vies possibles perquè l’Administració compleixi amb la seva obligació.

Carrera professional interins de Serveis Generals

Finalment hi hagut acord a la Comissió Bilateral entre l’Estat i la Comunitat Autònoma sobre els articles 12 i 24 de la Llei de pressuposts que habilitava el Govern a incloure els interins en la carrera professional. En breu es publicarà en el BOE i començaran les negociacions per incorporar els interins dins el sistema de carrera professional. Els efectes econòmics seran a l’1 de gener de 2021.

La directora general ens ha informat que han començat arribar a Funció Pública els autos del TSJIB reconeixent l’extensió de sentència d’aquell personal interí que en el seu moment interposaren demanda d’extensió de sentència de la carrera professional. Aquests autos reconeixen la retroactivitat des del moment del començament de la carrera professional.

Decret de teletreball

A la continuació de la Mesa Sectorial de Servei Generals s’ha tractat l’Avantprojecte de decret de teletreball. Les esmenes principals presentades per l’STEI Intersindical i acceptades per l’Administració són, entre altres, les següents:

  • S’elimina el mínim del 50% dels llocs de feina de cada servei que poden ser desenvolupats mitjançant teletreball.
  • Cada servei haurà de comptar amb una presència diària mínima obligatòria del trenta-tres per cent dels seus efectius durant tot el temps d’obligada presència.
  • Finalment els llocs de treball d’oficines de registre seran susceptibles de ser exercit mitjançant teletreball.
  • Sempre que les necessitats del servei ho permetin i sempre que tinguin un superior jeràrquic els caps de servei tindran dret a demanar teletreball.

De la negociació a la Mesa Sectorial ha sorgit el tercer esborrany de decret de teletreball, el qual continua la seva tramitació, per la qual cosa es poden produir canvis.

Finalment l’STEI Intersindical ha optat per l’abstenció. El motiu principal és que des del començament de la negociació hem reclamat que paral·lelament s’hauria d’haver negociat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball que indiqués els llocs de treball susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball.

Tot i això, reconeixem la voluntat negociadora de la directora general de Funció Pública que ha possibilitat aquest tercer esborrany de decret amb la inclusió de bona part de les aportacions de la part social.

El Govern espanyol s'ha de comprometre a millorar el RDL d'interinitats

rdp petit
La ministra de Funció Pública, María Jesús Montero, va anunciar davant el Ple del Congrés dels Diputats que va convalidar el Reial decret llei 14/2021, de mesures per a la reducció de la interinitat en les Administracions Públiques, canvis importants.

Les negociacions entre el Govern i els grups parlamentaris han comportat un acord pel qual el Govern ha assumit el compromís que el RDL serà tramitat com a projecte de llei, i s’hi podran introduir canvis com que les proves del concurs oposició puguin ser no eliminatòries, segons determinin les comunitats autònomes i les entitats locals.

A més, qui dugui deu anys o més en un mateix lloc de l’Administració que no hagi sortit a oferta pública, podrà accedir a la condició de fix –per l’aplicació dels articles 61.6 i 61.7 de l’EBEP– a través d’un concurs de mèrits.

Llegeix més...

Presentada la campanya per la consolidació del personal interí en abús de temporalitat

Divendres 18 de juny hi ha convocada una vaga estatal per a la consolidació del personal interí en abús de temporalitat.

L'STEI Intersindical denuncia la realitat d'entre 10.000 i 15.000 persones que fan feina a les diferents administracions i al sector públic instrumental de les Illes Balears i que es troben en abús de temporalitat. Les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les directives comunitàries obliguen l'estat espanyol a posar punt a aquesta situació.

L'opció del sindicat per consolidar aquest personal (en abús de temporalitat segons reconeix la justícia) és optar per aplicar les articles 61.6 i 61.7 de l'EBEP, que permeten convocar procediments selectius pel sistema de concurs, amb una valoració preferent de l'experiència al lloc de feina.

Per a més informació, clicau aquí.

Pàgina 3 de 22