La carrera professional de l’empleat públic

articlecarrerapetitConsider necessari aclarir certs aspectes sobre la carrera professional qüestionats a la secció La Galería el diumenge 20 d’octubre, amb el titular «¿Qué ha supuesto el pago de la carrera professional para los funcionarios?»

És cert, com s’afirma en la secció, que la carrera professional es començà a cobrar la legislatura passada, però també és cert que es va negociar l’any 2008 i que s’havia de començar a cobrar, de forma progressiva, a partir de juliol de 2010. Aquell acord inicial es va suspendre amb l’excusa de la crisi econòmica; i no va ser fins al mes de gener de 2016 —cinc anys i mig després— que els empleats públics de Serveis Generals començàrem a percebre les retribucions econòmiques que ens pertoquen pel dret a la carrera professional.

Llegeix més...

Connecta STEI

connectaAdA2

A l’STEI posam en marxa una innovadora eina de comunicació per als treballadors de l’Administració Autonòmica (funcionaris i laborals)

Amb el servei de missatgeria instantània STEI Connecta, rebràs via WhatsApp informació actualitzada de totes les novetats relacionades amb els serveis generals CAIB.

A més, podràs fer a través del whatsapp totes les consultes que vulguis.

Com t’hi pots apuntar? És molt senzill!

1. És indispensable que guardis el número 650 933 485 a la teva agenda de contactes amb el nom STEI Connecta.

2. Envia-li un missatge de whatsapp amb la paraula CONNECTA, indicant el teu nom, llinatges, DNI, centre de treball (o atur), illa, sector i professió.

 

Recordau que per al personal de neteja i els ATE's teniu els vostre conectes STEI específics.

 

L'STEI Intersindical obté la segona posició a la Junta de Personal de Serveis Generals

USO ha guanyat les eleccions sindicals a la Junta de Personal de Serveis Generals que s'han fet el 14 de març de 2019, amb uns resultats que li proporcionen 7 delegats.

L'STEI Intersindical, que optava a revalidar la majoria, ha obtingut la segona posició, amb 433 vots i 5 delegats. Cal remarcar especialment que a Eivissa hem triplicat el nombre de persones que han confiat en nosaltres. Gràcies a la gent que ha format part de la nostra llista, a les persones afiliades que s'han implicat en la campanya als interventors i interventores i, en general, a la gent que ha vengut a votar.

CSIF ha tret també 5 delegats, CCOO, 4, UGT, 3 i SINTTA, 3. Cal donar la benvinguda a aquesta nova força sindical.

Els companys i les companyes de l'STEI Intersindical ens posam a disposició del col·lectiu una vegada més, i esperam fer feina ansa per ansa amb la resta de representants per millorar les condicions de feina i la consideració social del personal empleat públic.

L'STEI Intersindical guanya la carrera professional per al personal interí

La sentència afecta tant el personal laboral com el personal funcionari, que hauran de percebre les quanties de carrera amb efectes des de l’any 2015 i interessos legals de demora

La Sala estima que fins ara existia una discriminació entre el personal fix i el personal temporal

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, amb data de 6 de març de 2019, ha estimat el recurs presentat pels serveis jurídics de l’STEI Intersindical contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que desestimava la pretensió de les persones demandants –funcionàries interines i laborals interines de Serveis Generals de la CAIB– de percebre el complement retributiu de carrera professional.

La sentència del Suprem accepta els arguments esgrimits per les persones demandants, i reconeix que a hores d’ara “existeix discriminació d’aquest personal perquè es condiciona la participació en la carrera professional”. Així mateix, estima el reconeixement del dret de les qui recorren a aquesta carrera professional, amb efectes des del dia que es produïren per al personal funcionari de carrera i laboral fix, amb els interessos legals corresponents. Els serveis jurídics de l’STEI Intersindical han estat representats per la senyora María Canudas.

Podeu consultar la sentència.