El Govern balear no vol negociar com s’apliquen les actualitzacions retributives dels Pressuposts generals de l’estat

RETRIBUCIONS petit

COMUNICAT CONJUNT DE STEI Intersindical, SIMEBAL, CSIF, FSES, CCOO i UGT

Cada any, una norma estatal amb rang de Llei determina l’actualització de les retribucions del personal empleat públic de totes les administracions de l’estat espanyol. Aquesta actualització, de vegades, ha suposat reduir les retribucions (com el 2010), congelar-les o incrementar-les.

La Llei de pressuposts generals de l’estat per al 2020 determina que s’ha d’incrementar en un 2 % el sou del personal de totes les administracions públiques i el Projecte de pressuposts de l’estat per al 2021 determina un 0,9% increment. Aquesta normativa és bàsica i, per tant, d’obligat compliment per part de les administracions públiques.

Llegeix més...

Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...