Modificació de les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries

S'ha publicat al boib núm 144 del 22 d'octubre de 2019 l'Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre de 2019 pel qual s’aprova la modificació de les relacions de llocs de treball corresponents al personal funcionari i laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears