Rectificació d’errades del borsí extraordinari d’auxiliar administratiu

Al BOIB núm. 2 del 4 de maig s’ha publicat la Resolució de rectificació d’errades de la convocatòria de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 56 de 29 d’abril de 2021)

Les rectificacions són les següents:

  • La taxa és de 7,21€ i no de 14’44€
  • El nou termini d’inscripció s’allarga fins al dia 25 de maig

Convocatòria extraòrdinaria borsí auxiliar administratiu (Mallorca)

Al BOIB d'avui s'ha publicat la convocatòria per a un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils, del 30 d'abril al 20 de maig

Important: només hi ha 2 maneres de presentació de sol·licituds telemàtica i semitelemàtica: Trobareu tota la informació al punt 4.5 "Presentació de la sol·licitud". Recordau que si voleu presentar-ho al registre de l’EBAP cal cita prèvia

 

Comissió seguiment grups bimbolla

L’Administració té la intenció de començar la reincorporació dels treballadors de

Serveis Generals al llarg del mes de maig. En principi volien començar el dia 3 de maig amb els caps de secció i assimilats i acabar dia 17 de maig amb la resta de personal.

Des de la part social hem expressat, unànimement, la disconformitat amb la frissor de la Direcció General de Funció Pública de començar amb la desecalada, i que aquesta hauria d’anar vinculada al grau d’immunització de al manco un 70%.

Ara que les dades d’incidència als centres de treball de la CAIB pareixen estar controlades, gràcies a l’èxit dels grups bimbolla, des de l’STEI Intersindical trobam que no és el moment de fer experiments amb el personal al servei de l’Administració.

L’STEI Intersindical pensa que no és qüestió de calendaris, sinó que la reincorporació presencial ha d’anar vinculada al grau d’immunització assolit. La directora general ha retirat el document i ens ha emplaçat la setmana vinent per negociar un altre calendari.

El que és segur és que la reincorporació no s’iniciarà dia 3 de maig.

Mesa extraordinària de Serveis Generals (26/04/2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals, reunida avui en sessió extraordinària, s’han tractat els temes següents:

  • Borsí d’auxiliar extraordinari:

S'obrirà un borsí extraordinari per cobrir interinament llocs de feina del cos auxiliar administratiu. La previsió és que dijous es publiqui la convocatòria al BOIB i que divendres comenci el termini per registrar sol·licituds (aquest termini, com a mínim, serà de deu dies).

  • Carrera Professional:

L'estat ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la incorporació dels interins a la carrera professional, està previst que dia 28 d'abril es publiqui la Comissió Bilateral per a tractar aquest tema.

De moment no es convocarà el concurs de trasllats

En la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 26 d’abril de 2021, la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino, ha anunciat un canvi de plans pel que fa a la convocatòria del concurs de trasllats de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB. Fins ara Funció Pública mantenia que es convocaria dins el primer trimestre de l’any o, a tot estirar, dins els sis primers mesos de 2021. Cal recordar que l’Administració està obligada per llei a convocar un concurs cada dos anys... I actualment en fa més de cinc que no es convoca.

Ha estat la bona feina informativa dels sindicats CCOO i USO que ha obligat Palomino a retratar-se. El GOIB no vol convocar el concurs perquè actualment dotzenes de caps de departament i de servei de la CAIB estan ocupats per persones que hi han accedit temporalment a dit. En el cas dels caps de servei, si es convoca el concurs poden perdre la plaça. Pel que fa als caps de departament, el concurs els obligaria a optar entre la plaça que tenen en propietat i la que ocupen temporalment (els impediria “nedar i guardar la roba”).

A la reunió d’avui amb els sindicats, Palomino ha explicat que –ara per ara– l’Administració només convocarà un concurs de trasllats quan la Mesa d’Empleats Públics hagi arribat a un acord sobre la retallada del 2.9 % del personal empleat públic. Aquesta mesa continua oberta des del mes de gener perquè el Govern està encaparrotat a ser l’única administració de tot l’estat que fa aquesta retallada. De fet, aquesta decisió té moltes conseqüències negatives per a la CAIB, una de les quals s’ha manifestat avui també a la Mesa Sectorial de Serveis Generals. La CAIB no té auxiliars administratius (perquè prefereixen fer feina a altres administracions on cobren més) i s’ha vist forçada de nou a convocar una borsa extraordinària.

L’STEI exigeix a Funció Pública que convoqui la Mesa Sectorial de Serveis Generals per complir l’obligació legal de convocar un concurs de trasllats. I acusa el Govern de les Illes Balears d’amagar interessos obscurs en l’ocupació de llocs públics darrere l’escut dels sindicats. L’STEI Intersindical no consent ni les retallades de sou ni les retallades d’ales a la promoció del personal empleat públic que acredita mèrits objectius.

Pàgina 4 de 8