Probablement, el dimecres 9 de desembre entrarà en vigor una instrucció del director general de Funció Pública que permet reduir en mitja hora la presència diària al lloc de treball. Dictar aquesta instrucció és potestat exclusiva de l’Administració, atès que es tracta d’una modulació de les 37,5 hores regulades amb caràcter bàsic per la normativa estatal.

La mesura es concreta de la manera següent: al còmput d’hores del mes en curs es restaran 30 minuts per cada dia hàbil treballat. La suma dels 30 minuts diaris per cada dia hàbil treballat en còmput mensual conformarà una borsa d’hores de lliure disposició (formació, reunions, seminaris, necessitats puntuals del servei degudament justificades) que caducarà a final de cada mes.

La flexibilitat de l’horari general serà la mateixa per a tots els dies de la setmana:

  • Part fixa: de 9 a 14 h
  • Part flexible: de 7,30 a 9 h i de 14 a 16,30 (els dimarts i els dimecres la part flexible no s’allargarà fins a les 18 h)

L’STEI Intersindical continua reivindicant la jornada setmanal de 35 hores. Per això, ha demanat al Govern de les Illes Balears que en tots els fòrums de debat entre administracions aposti per regular la jornada de 35 hores setmanals en normativa de caràcter bàsic per a totes les administracions.

Així mateix, hem demanat que s’acceleri la recuperació de la resta de drets usurpats durant els darrers anys: moscossos, canosos, complement per IT, fons social...

Funció Pública ha informat dels següents aspectes:

  • La resolució provisional d’enquadrament de la carrera professional actualitzada a 31 de desembre es publicarà la setmana del 9 a l’11 desembre.
  • El 25% de la paga extra de 2012 s’abonarà aproximadament el 15 de desembre.
  • La nòmina del mes de desembre i l’extra s’abonaran com es feia habitualment al voltant dels dies 21 o 22 de desembre.