Oferta pública d'ocupació 2019 (Serveis Generals CAIB)

Al BOIB núm. 171, de 21 de desembre, s'ha publicat la oferta pública d'ocupació, per a personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals.