Mesa d'Empleats Públics de 3 de febrer: continua la negociació sobre el 2 % més el 0.9 %

Avui l’Administració ha proposat incrementar el 0,9 % del sou base i els triennis, i deixar la recuperació del 2 % així com està regulada ara per acord del Consell de Govern (amb unes dates de recuperació totalment incertes).

Quan la part social ha expressat que no acceptava de cap manera aquesta proposta, l’Administració ha dit que no podia oferir cap marge de millora. (La consellera, que és qui decideix, no hi ha assistit.)

Al final, els sindicats han donat quinze dies perquè el Govern s’ho estudiï i convoqui la darrera mesa sobre aquest tema per acceptar o rebutjar la proposta unitària de la part social.

Cal recordar que a la sessió anterior, els sindicats presentàrem una proposta unitària:

• L'Increment del 0,9 % de tots els conceptes retributius s'ha de fer efectiu 2021.

• El 2 % del 2020 s'ha de recuperar en tres anys.

Us en continuarem informant.

Per a més informació, clicau aquí