Oferta Ordinària d’Ocupació 2021 (funcionaris)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat l’OPE ordinària 2021. Aquesta exclou les places afectades pels processos d’estabilització, 467 llocs de feina que l’Administració durà a una propera Mesa Sectorial.

OPE EXTRAORDINÀRIA FUNCIONARIS 2021 TORN LLIURE PROMOCIÓ INTERNA
COS SUPERIOR 24 24
COS ABOGACIA 2 0
COS ADMINISTRATIU 1 1
COS FACULTATIU SUPERIOR    
ESCALA ARQUITECTURA    
ESCALA ENGINYERIA    
ESPECIALITAT ENGINYER DE CAMINS 1  
ESPECIALITAT ENGINYER DE FOREST   1
ESCALA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS    
ESPECIALITAT INFORMÀTICA   2
ESCALA DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ    
ESPECIALITAT ESTADISTICA 1  
ESCALA D'ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ    
ESPECIALITAT ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS 1 1
ESCALA SANITÀRIA    
ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL 1  
ESPECIALITAT INSPECCIÓ MÈDICA 3  
ESCALA PREVENCIÓ RISCS LABORALS    
ESPECIALITAT HIGIENE INDUSTRIAL 0 2
ESPECIALITAT PREVENCIÓ RISCS LABORALS 0 5
ESPECIALITAT SEGURETAT EN EL TREBALL 0 1
COS FACULTATIU TÈCNIC    
ESCALA ARQUITECTURA TÈCNICA 3  
ESCALA ENGINYERIA TÈCNICA    
ESPECIALITAT ENGINYER TÈCNICA AGRÒNOMA 2  
ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL 1  
ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA 3  
ESPECIALITAT ENGINER TÈCNIC FOREST 2  
ESCALA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS    
ESPECIALITAT INFORMÀTICA 5  
ESCALA HUMANISTICA I CIÈNCIES SOCIALS    
ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL 4  
ESPECIALITAT EDUCADOR/A SOCIAL 1  
ESPECIALITAT EN OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL 8 4
ESPECIALITAT LOGOPEDIA 1  
ESCALA D'ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ    
ESPECIALITAT BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 2  
ESPECIALITAT ARXIUS I MUSEUS 4  
ESCALA SANITÀRIA    
ESPECIALITAT ENFERMERIA DEL TREBALL 6  
COS AJUDANT FACULTATIU    
ESCALA INFRASTRUCTURES    
ESPECIALITAT AJUDANT FACULTATIU 3 3
ESCALA TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ    
OPERADOR D'INFORMATICA 1  
ESCALA SUPORT PROFESIONALITZAT ESPECIALIT    
ESPECIALITAT AJUDANT DE LABORATORI 4 0
ESPECIALITAT DELINEACIÓ 1  
ESCALA SOCIOEDUCATIVA    
ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL 9  
ESCALA D'AGENTS DE MEDI AMBIENT* 8  
COS AUXILIAR FACULTATIU    
ESCALA PROFESSIONAL D'INFRAESTRUCTURES    
ESPECIALITAT AUXILIAR FACULTATIU 1  
     
  103 44