El Govern balear i els sindicats acorden, a proposta de l’STEI, demanar al Govern espanyol que aixequi la suspensió del complement per IT en tots els casos

També hem recuperat les bestretes de retribucions del fons social

 

Aquest dijous dia 15 de setembre, s’ha reunit el grup de treball derivat de l’Acord de la Mesa General de l’Empleat Públic de l’administració de la CAIB per aprovar una nova excepció a l’Acord del Consell de Govern del 9 de desembre de 2012, que concreta les situacions de caràcter excepcional que donen lloc a cobrar el 100 % de les retribucions durant les baixes.

Concretament, totes les situacions que derivin en baixes de cinc o més dies quedaran cobertes al 100% des del primer dia, independentment de la patologia.

La modificació anirà al Consell de Govern dins aquest mes de setembre. Després, cada mesa sectorial decidirà la data d’entrada en vigor per a cada àmbit.

Cal recordar que és el Govern espanyol qui va fer aquesta retallada. I que ha de ser una disposició del mateix Govern de l’estat la que pot revertir la situació per complet.

Per això, a proposta de l’STEI Intersindical, els sindicats i l’Administració han acordat demanar al Govern espanyol que aixequi la suspensió del complement per IT en tots els casos.

Dins la mateixa sessió del grup de treball, l’Administració i els sindicats hem acordat aixecar la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal. Es preveu que aquest aixecament sigui acordat al Consell de govern de dia 23 de setembre.