El BOIB núm. 23 de 22 de febrer publica la Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de borses de treball per cobrir temporalment llocs de feina de la categoria d'Ajudant de cuina.
 
El termini per a presentar les sol·licituds acaba dia 13 de març inclòs.