La directora general de Funció Pública ha reunit avui la Mesa Sectorial de Serveis Generals per comunicar les mesures que, a dia d’avui, ha decidit aplicar el Govern de les Illes Balears al personal empleat públic de Serveis Generals (funcionaris i laborals).

Bàsicament, es tracta d’allò que regula la Resolució del Ministeri (http://ves.cat/esqr).

Pel que fa al teletreball, el podrà demanar tothom que tengui una feina susceptible de fer-ne; ho haurà d’autoritzar la Secretaria General. S’ampliaran les mesures de flexibilitat. Demanen extremar les mesures de protecció i higiene ja conegudes.

L’STEI Intersindical ha criticat la falta de valentia d’aquestes mesures, i ha demanat que el Govern apliqui estrictament les mesures que recomanen els especialistes, i que es redueixi al màxim la concentració de personal als llocs de feina. S’han de prendre mesures amb la vista posada a la protecció de la salut pública, no només pensant en els titulars de la premsa.