Els delegats i delegades de prevenció que formen part del Comitè de Seguretat i Salut a la CAIB i per tant, tots els sindicats que formen part del mateix, estaran especialment vigilants per vetlar pel compliment de les mesures preventives dins de l’administració autonòmica com a conseqüència de la feblesa en l’aplicació de les dites mesures en determinats serveis públics.

Les administracions públiques, ja sigui en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, de Comunitats Autònomes o de les corporacions locals, han optat en molts casos per implantar la modalitat no presencial, teletreball o rotació de plantilles per torns, en els serveis no considerats essencials o prioritaris. Amb aquesta mesura, que ens sembla encertada, d'una banda es pretén posar fora de perill les plantilles de possibles contagis per coronavirus i de l'altra, s'evita la transmissió de virus pels desplaçaments.

En qualsevol cas, els delegats i delegades del CSS entenem que encara es pot acurar un poc més, el personal que podria estar inclòs al teletreball o a disposició per poder formar part del reforç quan sigui necessari.

Altre banda, en els serveis essencials on cal mantenir i reforçar les plantilles, els delegats i delegades del CSS insistim que aquests, han de garantir la protecció de la salut de les empleades i empleats públics, havent de proporcionar els equips de protecció adequats a cada circumstància (alcohol o similar, mascaretes, guants,etc.)

Per aquests motius, demanam a l'Administració que ens mantengui informats constantment de totes les dades rellevants en l'àmbit de Serveis Generals de la CAIB en aquesta emergència sanitària i hem presentat un document dirigit a Funció Pública indicant propostes de mesures.

Els delegats i delegades del CSS vetllaran perquè no s’exposi cap risc a les empleades i empleats públics de la CAIB

 

Palma, 25 de març de 2020