El Consell de Govern va aprovar el divendres passat un acord que estableix un procediment contrari a les directrius del Sistema Nacional de Salut

El Consell de Govern, en la sessió del divendres 27 de març, va aprovar un acord segons el qual “tot el personal funcionari i laboral de la CAIB i del sector instrumental que continuï fent feina presencialment s’haurà de dirigir al Servei de Prevenció de Riscs Laborals, en cas que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat en contacte estret amb alguna persona contagiada, per tal de ser citat per a una avaluació presencial per part de metges del treball.”

Aquest protocol (que sorprenentment fou aprovat en un òrgan en què participa la consellera de Salut) és contrari al sistema d’atenció a les persones que presenten símptomes lleus que ha establert el Sistema Nacional de Salut. Com és sabut, qualsevol persona que manifesta símptomes lleus compatibles amb la Covid-19 ha de romandre a casa aïllada, i s’ha de comunicar exclusivament per telèfon amb els números establerts per l’Administració sanitària, que determinarà el mètode per avaluar com evolucionen aquests símptomes.

Amb motiu d’aquesta aprovació, s’ha sol·licitat que es convoqui una sessió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut, que sembla que es reunirà una setmana després que s’hagi pres la decisió.

L’STEI Intersindical es posa les mans al cap de com el Govern de les Illes Balears estableix per al personal que fa feina als Serveis Generals de la CAIB i al sector públic instrumental unes mesures completament contràries a tots els protocols establerts per mitigar la pandèmia. Entenem que és una irresponsabilitat, que posa en perill tant els treballadors afectats com els desprotegits facultatius del Servei de Prevenció de Riscs Laborals (SPRL). A banda d’això, podria ser una via de propagació del virus.

A hores d’ara, fins i tot ignoram si el personal del Servei de Prevenció disposa del material necessari per dur a terme aquestes actuacions (termòmetres, EPI...). A més, segons la Llei de prevenció de riscs laborals, les avaluacions de salut que realitza el SPRL depenen sempre de la voluntat del treballador. En aquest cas, sembla que seran obligatòries.