Des de dijous mantenim reunions intenses de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en què participen els sis sindicats i l’Administració.

No ens agraden ni el fons ni les formes amb què l’Administració enfoca aquest període que anomenen “desescalada”. Per l’STEI Intersindical, els documents que presenta l’Administració no pretenen encarar cap “nova normalitat”, sinó que volen fer passar amb calçador la situació que teníem abans sense voler modificar res substancial.

Des del nostre punt de vista, el protocol que presenta l’Administració està amarat d’una antic dogma que equipara “feina” amb “feina presencial”.

Per l’STEI Intersindical, els grans reptes que ens esperen (crisis cícliques del capitalisme, emergència climàtica i pandèmies directament relacionades amb la colonització humana a marxes forçades de territoris fins ara aliens a les activitats de la nostra espècie) requereixen canviar d’enfocament a l’hora d’organitzar la feina (a l’empresa privada, al món cooperatiu i, també, a l’Administració). Pensam que no s’ha de perdre l’oportunitat que aquesta crisi ens proporciona de fer més forts els mecanismes de protecció de la salut en la feina. Com podem preveure cap nova normalitat sense reforçar el Servei de Prevenció de Riscs Laborals? Com és possible que hàgim passat cinquanta dies d’estat d’alarma sense convocar la Comissió Paritària?

Amb cinquanta dies de confinament no n’hem tingut prou per aprendre que el Món ens exigeix que ens organitzem més bé, que reduïm els desplaçaments? Si la nova normalitat ha de ser com l’antiga, què hem après?

L’STEI Intersindical considera que per sortir-ne amb millors condicions, cal aplicar tres criteris: reduir desplaçaments (repensar el teletreball, i desterrar-ne la visió estrictament vinculada amb la conciliació), fomentar la cultura preventiva (dotar d’eines i personal el Servei de Prevenció, fer-lo conèixer i respectar, valorar la feina dels òrgans legalment constituïts) i respectar la representació dels treballadors (fer-nos partícips de les decisions, fer-nos arribar la documentació en temps i forma).

L’Administració ha forçat una reunió per a demà diumenge a les 11 h, amb la intenció de sotmetre el seu document a votació.

L’STEI Intersindical hi hem presentat un argumentari clar i desenvolupat per garantir que l’objectiu primer de les fases de la “desescalada” és garantir la salut del personal. Per assegurar que tothom que pugui continuï fent feina a distància. Per protegir les persones més vulnerables a la COVID-19. Per adaptar els espais i els llocs de feina presencial a les mesures recomanades. Per protegir especialment les dependències en què els treballadors entren en contacte amb els ciutadans.

La responsabilitat envers les persones que representam ens va menar a demanar a l’Administració que ens permetés debatre aquest document dins la nostra secció sindical durant el cap de setmana... I reprendre la sessió de la Mesa el dilluns a primera hora. L’Administració ha forçat que ens vegem en diumenge a les 11 h. Així i tot, tot i els dubtes ètics i jurídics sobre aquesta manera d’actuar, assistirem a aquesta represa de la sessió amb l’única finalitat de comprovar si les mesures que proposam (que entenem que emmarquen els mínims d’una actuació responsable) s’han inclòs al document.