Finament l’Administració ha decidit tornar enrere i no ha publicat el Protocol per a la reincorporació presencial del personal de Serveis Generals que, amb el vot contrari de tota la part social, va aprovar a la Mesa Sectorial de diumenge.

Avui dimarts la directora general de Funció Pública ha convocat els sindicats a una Mesa Tècnica de Negociació per transmetre’ns la seva voluntat, finalment, negociar aquest Protocol.

A l’esmentada reunió la directora general ha recollit les inquietuds de la part social, així com propostes per a incorporar al Protocol i s’ha compromès a fer-nos arribar un nou text per a la seva negociació.

L’STEI Intersindical ha reiterat que hi ha tres mínims irrenunciables a l’hora de negociar la nova proposta: l’objectiu és protegir la salut; el teletreball ha de ser prioritari; i la conciliació ha de ser un principi orientador de tot el protocol.

Us continuarem informant.