Des que el dia 15 de maig es va aprovar el Protocol de desescalada (que no preveia cap mesura per a la fase anomenada “nova normalitat”), la Mesa Sectorial de Serveis Generals no s’ha tornat a reunir. En la sessió del maig, l’STEI Intersindical va ser l’únic sindicat que hi va votar en contra.

D’aleshores ençà, el sindicat propi de les Illes Balears ha demanat dues vegades reunir-se amb la consellera Isabel Castro. La primera vegada, Castro va provar de delegar en la directora general de Funció Pública. Com que els afers a tractar superaven amb escreix les competències d’aquesta Direcció General (aspectes retributius, resolucions sobre la carrera professional, execucions de sentència dictades per autos judicials...), l’STEI Intersindical va reiterar la petició de reunir-se amb la consellera el dia 2 de juliol. Tretze dies després, ningú de la conselleria s’ha posat en contacte amb el sindicat que va votar contra el protocol esmentat.

L’STEI Intersindical acusa el Govern de les Illes Balears de substituir les meses de negociació constituïdes legalment per un òrgan de propaganda anomenat “Mesa del Diàleg Social”, que, amb l’excusa d’un estat d’alarma que ja no està en vigor, fa la farina blana a un Govern que decideix sobre les condicions de feina del personal empleat públic sense negociar amb els seus representants.