La convocatòria d’aquesta sessió incomplia el reglament d’aquest òrgan: el dia de la sessió era dins el mes inhàbil i no s’hi va aportar prèviament la documentació necessària

El sindicat, segona força en aquesta mesa, considera que s’ha d’anul•lar la sessió perquè aquests defectes de fons i forma vulneren el dret de negociació col•lectiva

El secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert, ha demanat a la consellera d’Administracions Públiques que declari nul•la la sessió de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics del dia 6 d’agost. En aquella sessió, l’Administració va comunicar de paraula que faria un joc de mans jurídic per evitar aplicar l’increment del 2 % que marquen els Pressuposts generals de l’estat.

Per l’STEI Intersindical, segona força sindical en aquesta mesa, la convocatòria té diversos defectes de fons i de forma: el dia 4 d’agost (segons el mateix reglament de l’òrgan) cau dins un mes inhàbil; no es va facilitar prèviament a la reunió la documentació relativa al punt a tractar. A més, en compliment del mateix reglament, l’STEI Intersindical va demanar a l’Administració que prengués un dels dos únics camins prevists: o retirar la proposta o sotmetre-la a votació. El Govern no va optar per cap de les dues vistes previstes reglamentàriament.

El sindicat propi de les Illes Balears demana a la consellera Castro que declari nul•la aquesta sessió i en torni a convocar una altra esmenant totes les deficiències. Així mateix, l’STEI Intersindical demana al Govern de les Illes Balears que faci com les altres administracions i apliqui directament i sense dilació l’increment previst del 2 %.