Nou Decret pel qual es regula el règim disciplinari

Al BOIB núm. 172 del 6 d'octubre de 2020 s'ha publicat el Decret 32/2020 de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.