El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Cal denunciar el discurs que fa el Govern espanyol, en el sentit de fer servir el Règim Especial com un sistema compensatori d’aquesta manca d’inversions. No està pensat per a això! Dins el Règim Especial s’hi han d’incloure les actuacions necessàries per compensar els desavantatges competitius generats pel fet geogràfic de la insularitat; no per les decisions polítiques dels diferents governs espanyols que perpetuen l’espoli fiscal de les Illes Balears.

Les Illes Balears necessiten un finançament just i unes inversions que respectin el principi d’ordinalitat pel que fa a l’aportació fiscal de cada territori. En aquest sentit, l’STEI Intersindical es manté dempeus lluitant per un finançament just per a les Illes Balears i continuarà participant en les plataformes reivindicatives per revertir aquesta situació.