Avui s’ha reunit la Comissió de Seguiment relativa a la reducció de la presencialitat en els centres de treball (grups bimbolles). L’Administració ha aportat, d’inici, una proposta que suposava la reincorporació immediata i obligatòria de:

  • Caps de departament.
  • Caps de servei.
  • Caps de secció
  • Secretaries personals
  • Personal de registre
  • I tot el personal que disposi d’un despatx unipersonal.

L’STEI Intersindical s’ha oposat a aquesta proposta de l’Administració argumentant que si la situació sociosanitària ha millorat és precisament gràcies a les restriccions vigents a dia d’avui. Per tant, trobàvem que s’havia de mantenir el sistema vigent de grups bombolles.

Finalment, l’Administració ha reconsiderat la seva proposta inicial i, incorporant les diferents aportacions de la part social, ha redefinit la proposta inicial en els termes següents:

  • A partir del dilluns 8 de març es produirà la reincorporació presencial, progressiva i sempre en funció de les necessitats de cada unitat orgànica dels treballadors següents:
  • Caps de departament
  • Caps de servei
  • Secretaries personals, sempre i quan no sigui possible establir torns de feina.

En definitiva hem aconseguit passar d’una obligatorietat que implicava la reincorporació massiva de centenars de treballadors a una reincorporació, exclusivament, dels efectius necessaris.

Finalment, a proposta de l’STEI Intersindical, s’ha acordat que si la taxa d’incidència acumulada de casos COVID-19 a set dies supera els 50 casos per 100.000 habitants, aquesta reincorporació d’efectius decauria i tornaríem a la situació actual.