Grup bimbolles: aprovades les mesures per la reincorporació presencial

Avui a la comissió de seguiment dels grups bimbolla s’han aprovat les mesures per la reincorporació presencial. La proposta inicial de l’administració ha estat rebutjada per la majoria de la part social. L’administració ha incorporat algunes modificacions, que tot i ser positives no han estat suficients per a garantir una reincorporació segura i escalonada com nosaltres demanaven.

Al final la votació ha quedat de la manera següent: a favor UGT, abstenció CCOO, CSIF, SINTTA i en contra USO i STEI intersindical.

Resum de l’acord:

La reincorporació es durà a terme de manera gradual, progressiva i per trams, entre el dia 12 de maig i el dia 10 de juny.

La reincorporació està condicionada al compliment de totes les mesures de prevenció i seguretat.

On no sigui possible garantir una distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres entre els llocs de treball, s’haurà d’ajornar la reincorporació presencial.

La reincorporació del personal vulnerable, ha de ser d’acord amb les prescripcions indicades pel Servei de Prevenció. En cas de no poder complir amb totes les mesures de seguretat aquest col·lectiu no es reincorporarà fins a la data de la seva vacunació o fins la data d'immunització del 70% de la població.

Aquestes mesures s'han publicat al BOIB núm. 60 del 8 de maig de 2021