Finalment hi hagut acord a la Comissió Bilateral entre l’Estat i la Comunitat Autònoma sobre els articles 12 i 24 de la Llei de pressuposts que habilitava el Govern a incloure els interins en la carrera professional. En breu es publicarà en el BOE i començaran les negociacions per incorporar els interins dins el sistema de carrera professional. Els efectes econòmics seran a l’1 de gener de 2021.

La directora general ens ha informat que han començat arribar a Funció Pública els autos del TSJIB reconeixent l’extensió de sentència d’aquell personal interí que en el seu moment interposaren demanda d’extensió de sentència de la carrera professional. Aquests autos reconeixen la retroactivitat des del moment del començament de la carrera professional.