Al BOIB núm. 67 del 24 de maig de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització del personal funcionari i del personal laboral de serveis generals de la CAIB, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Per consultar l’Acord, clicau aquí.