frau

Els darrers anys, atenent una demanda històrica de l'STEI Intersindical, la Conselleria d'Educació ha anat creant llocs d'auxiliar administratiu als CEIP a la relació de llocs de treball (RLT) de Serveis Generals. Aquests llocs s'han dotat i s'han ocupat amb personal funcionari (interí o en comissió de serveis) ocupant una vacant.

Així, hem arribat a tenir 76 centres amb una dotació estable de personal administratiu.

En canvi, recentment la Conselleria ha canviat de criteri. I els darrers nomenaments de personal administratiu als CEIP s'han fet en precari. La Conselleria d'Educació ha fet un ús fraudulent de la figura de l'anomenat projecte d'inversió. Aquest canvi de criteri afecta 96 centres i 47 persones, que han estat nomenades interines de projecte d'inversió. La situació aboca aquestes persones a la precarietat laboral; i els centres, a la precarietat organitzativa.

Aquests llocs es varen crear el 2019. Aleshores, la Conselleria va explicar que els dotaria progressivament durant tres anys, i que feia comptes cobrir-los com els altres. Tres anys després, el que hem trobat és un projecte d'inversió que disfressa de temporals llocs de feina que haurien de ser estables.

Així, aquests interins de projecte d'inversió només tenen garantit el nomenament fins al 31 de desembre d'enguany (tot i que es "poden" prorrogar fins al juny de 2024).

Pel que fa als centres, el que poden donar per segur és que el curs 2024-25 aquests llocs hauran desaparegut. No sabem si la Conselleria considera que hi ha CEIP de primera i de segona, però els que formen part d'aquest projecte d'inversió, si la Conselleria no rectifica, només tendran auxiliar fins al 30 de juny del 2024. 

L'STEI Intersindical demana a la Conselleria que rectifiqui. Que doti aquests 96 centres de llocs de feina estables, i que converteixi en nomenaments per ocupació d'una vacant els 47 nomenaments fraudulents per projecte d'inversió.