La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha anunciat una convocatòria d’incentius econòmics per a les empreses que implantin un pla pilot per a impulsar la jornada de quatre dies (32 hores). L’STEI Intersindical aplaudeix aquesta iniciativa, i qualsevol altra que impliqui passes endavant a l’hora de conciliar la vida laboral amb la personal i familiar.

És precisament per això, que l'STEI Intersindical ha adreçat una sol·licitud a la Direcció General de Funció Pública perquè promogui als Serveis Generals de la CAIB i als ens del sector públic instrumental un pla pilot —a partir del mes de setembre— d’implantació de la jornada laboral de 4 dies (32 hores) a l’Administració de la CAIB. Si sumam el personal que presta serveis a l’Administració de la CAIB (funcionaris i laborals de Serveis Generals i sector públic instrumental), el nombre de persones que hi fan feina és d’aproximadament 10.000 persones i, per tant —tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu—, suposa una de les “empreses” més grans del nostre país.

L’STEI Intersindical demana a Francina Armengol que lideri el canvi social des de la institució que presideix. El sindicat considera que aquesta mesura suposaria multiplicar la credibilitat del pla pilot que, amb tant d’encert i oportunitat, ha anunciat per al sector privat.