En aquesta convocatòria de febrer a maig de 2024 s'ofereixen cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA

TERMINI DE MATRÍCULA: del 8 al 19 de gener de 2024

DATES DELS CURSOS: del 5 de febrer al 19 de maig de 2024

MODALITATS DELS CURSOS:

PRESENCIAL. Són cursos amb sessions presencials de tres dies per setmana. és un curs de 75 hores lectives.

SEMIPRESENCIAL. Són cursos amb sessions presencials d'un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe (treball amb llibre, no a través d'Internet). És un curs de 35 hores lectives.

VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són sessions en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes sessions permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real en els cursos de nivell A1, A2 i B1 (75 hores) i LA (35 hores).

EN LÍNIA (B2, C1, C2 i LA). És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.

Per a més informació, clicau aquí