Aprovat el Protocol per a la reincoroporació presencial del personal

Amb el suport de quatre sindicats, una abstenció i el vot en contra de l'STEI Intersindical s'ha aprovat el Protocol per a la reincoroporació presencial del personal

La nostra proposta de garantir que el personal sensible a la COVID-19 no s'incorporàs presencialment en cap cas durant la desescalada no ha estat acceptada.

Avui s'ha reunit la Mesa Sectorial de Serveis Generals per debatre i votar el "Protocol de Funció Pública sobre mesures i línies d'actuació de cara a la reincorporació presencial del personal".

En els darrers dies, fruit de la pressió que hem fet els sindicats, aquest document ha fet una evolució considerable, i finalment s'hi han incorporat diverses de les propostes de la part social.

Tanmateix, el document conté dues premisses que el fan inassumible per a l'STEI Intersindical.

En primer lloc, no s'estructura al voltant del teletreball com a forma prioritària de feina. Entenem que, fins a la "nova normalitat", tothom que pugui fer feina en teletreball ho ha de continuar fent; i també entenem que el teletreball permet atribuir funcions diferents temporalment a les persones que només tenen aquesta opció per conciliar la vida laboral amb la personal i la familiar.

Al contrari d'això, el document se centra a forçar la reincorporació de quanta més gent millor. Cal dir també que l'STEI Intersindical ha avisat que potenciar el teletreball és una bona manera de prevenir futures fases negatives possibles de l'evolució de la pandèmia.

D'altra banda, tot i que hi hem dedicat molts d'esforços, no hem aconseguit que el personal sensible a la COVID-19 estigui exclòs en qualsevol cas de la reincorporació al lloc de feina presencial durant les fases de la desescalada.

De vegades la feina sindical és així: finalment, hi hem dedicat moltes hores, l'Administració ens ha escoltat... Però ha estat impossible arribar a una redacció que garantís els nostres mínims per no votar-hi en contra.

Continuarem fent feina per fer el seguiment de com s'apliquen totes aquestes mesures. Quan el document es faci públic, us ho comunicarem.

Personal laboral CAIB i del sector públic instrumental:

Tot i que el protocol és una mica imprecís sobre l'àmbit d'aplicació, l'STEI Intersindical recorda que la Mesa Sectorial de Serveis Generals només representa el personal funcionari de Serveis Generals, i insta l'Administració a negociar protocols específics per a cadascun dels altres àmbits (laborals de Serveis Generals i sector públic instrumental).