Cinc departaments de lliure designació per a controlar els fons Next Generation

Un dels puntals de la modificació recent en l’estructura del Govern de les Illes Balears, l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, acaba de mostrar el llautó. I és que les cinc àrees en què s’estructurarà aquesta nova oficina seran ocupades per funcionaris triats a dit entre totes les administracions de l’estat, amb complements específics anuals que superen els 22.800 euros i complements de destí que superen els 16.000.

Tot i que encara no se sap quantes persones faran feina definitivament a l’Oficina de Planificació, el que sí ha donat a conèixer el Govern, mitjançant el Decret 16/2021, és que la coordinació de les diferents àrees d’aquest nou organisme serà encarregada a cinc superfuncionaris, amb rang de cap de departament.

De fet, la Conselleria de Funció Pública prepara una modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari de la CAIB per a crear aquests cinc caps de departament, de lliure designació, que podran ser ocupats per funcionaris del subgrup A1 de qualsevol cos i de qualsevol administració de l’estat. És a dir, sense cap requisit que limiti la possibilitat de la Conselleria per a triar la persona que consideri, amb discrecionalitat total.

L’STEI Intersindical critica que amb aquesta decisió, el GOIB se’n riu a la cara del personal funcionari de l’Administració de la CAIB, entre el qual hi ha gent preparadíssima i amb experiència sobrada per desenvolupar aquestes funcions. El sindicat considera que el millor sistema per a proveir aquests llocs seria el concurs, un sistema que garanteix la lliure concurrència i un barem taxat, amb regles que s’entenen i que premien l’experiència, la formació i les competències professionals.