Comissió seguiment grups bimbolla

L’Administració té la intenció de començar la reincorporació dels treballadors de

Serveis Generals al llarg del mes de maig. En principi volien començar el dia 3 de maig amb els caps de secció i assimilats i acabar dia 17 de maig amb la resta de personal.

Des de la part social hem expressat, unànimement, la disconformitat amb la frissor de la Direcció General de Funció Pública de començar amb la desecalada, i que aquesta hauria d’anar vinculada al grau d’immunització de al manco un 70%.

Ara que les dades d’incidència als centres de treball de la CAIB pareixen estar controlades, gràcies a l’èxit dels grups bimbolla, des de l’STEI Intersindical trobam que no és el moment de fer experiments amb el personal al servei de l’Administració.

L’STEI Intersindical pensa que no és qüestió de calendaris, sinó que la reincorporació presencial ha d’anar vinculada al grau d’immunització assolit. La directora general ha retirat el document i ens ha emplaçat la setmana vinent per negociar un altre calendari.

El que és segur és que la reincorporació no s’iniciarà dia 3 de maig.