Rectificació d’errades del borsí extraordinari d’auxiliar administratiu

Al BOIB núm. 2 del 4 de maig s’ha publicat la Resolució de rectificació d’errades de la convocatòria de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 56 de 29 d’abril de 2021)

Les rectificacions són les següents:

  • La taxa és de 7,21€ i no de 14’44€
  • El nou termini d’inscripció s’allarga fins al dia 25 de maig