Ajornament exament promoció interna funcionaris

A la Mesa Sectorial se’ns ha informat per part de l'Administració que la promoció interna s'ajorna a octubre.