Des de Funció Pública han informat que, previsiblement, el 14 d’octubre es publicaran les llistes definitives i l’adjudicació del concurs de mèrits del procés d’estabilització del personal funcionaRI

La pressa de possessió serà el 18 d’octubre.