En el BOIB núm. de 29, de 27 febrer de 2024, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per als cossos facultatius superiors i s'ofereixen els llocs de feina.