El Govern fa parts i quarts amb els sous públics

Mentre el cost de la vida continua pujant a les Illes Balears, el personal empleat públic (serveis generals, sanitat, educació i empreses públiques) i docent de la concertada aquest gener cobrarà el mateix import que està cobrant des del juliol de 2023.

Tot i això —via Llei de pressuposts de 2024— els polítics del GOIB s’han assegurat començar a cobrar part del seu increment a partir del mes de gener. Concretament, més d’un 5 %.

Els empleats públics estan pendents de dues pujades: el 0,5 % relacionat amb el creixement econòmic (amb efectes a partir del gener de 2023) i el 2 % previst al Projecte de llei de pressuposts de l’estat de 2024 (que es farà efectiu quan s’hagi aprovat aquest pressupost).

A més, el GOIB hauria pogut introduir als Pressuposts de 2024 la recuperació de la minoració del 2,9 %, de 2020 però ha prioritzat aquest increment del 7,5 % per als governants.

En resum, en la nòmina del gener els polítics ja percebran una pujada de més del 5 % (pendents d’un 2 % addicional); i els empleats públics no cobren ni l’increment de 2024 ni una part del de 2023 ni han recuperat la minoració del 2,9 % de 2020. I no se sap quan se cobrarà.

L’STEI Intersindical critica l’abisme que hi ha entre l’increment del 7,5 % per als governants i el 2,5 % del personal empleat públic. Però considera que el Govern és molt barrut quan s’aplica increments desproporcionats mentre els treballadors encara esperen quanties de l’any passat.

El Govern fa parts i quarts amb els sous públics

Del 7,5 % total d’increment de sou dels polítics, ja n’han cobrat més de dues terceres parts

Mentrestant el personal empleat públic encara no ha percebut l’increment del 2 % previst per a enguany ni un 0,5 % d’increment pendent de l’any passat

Llegeix més...

Calendari d’inscripció del Pla de Formació Sectorial 2024

El termini d’inscripció previst per a les activitats formatives del segon semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’any 2024 és del 16 al 29 de gener.

Per a més informació, clicau aquí.

Convocatòria de cursos de llengua catalana de l’IEB

En aquesta convocatòria de febrer a maig de 2024 s'ofereixen cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA

TERMINI DE MATRÍCULA: del 8 al 19 de gener de 2024

DATES DELS CURSOS: del 5 de febrer al 19 de maig de 2024

MODALITATS DELS CURSOS:

PRESENCIAL. Són cursos amb sessions presencials de tres dies per setmana. és un curs de 75 hores lectives.

SEMIPRESENCIAL. Són cursos amb sessions presencials d'un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe (treball amb llibre, no a través d'Internet). És un curs de 35 hores lectives.

VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són sessions en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes sessions permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real en els cursos de nivell A1, A2 i B1 (75 hores) i LA (35 hores).

EN LÍNIA (B2, C1, C2 i LA). És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.

Per a més informació, clicau aquí

Pàgina 2 de 31