Resum Mesa General d'Empleats Públics (15 de desembre de 2020)

Les mobilitzacions que hem fet el personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) han donat el seu fruit amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.  

Hem establert un calendari de negociacions a partir del 12 de gener, amb periodicitat setmanal, per a negociar l’aplicació del percentatge d’increment retributiu que determini l’estat (previsiblement un 0,9%) per al 2021 i també negociarem l’aplicació del 2% que estableix el Reial decret llei 2/2020 amb el calendari de recuperació de la minva que suposarà la disminució d’alguna de les retribucions complementàries.

L’administració aplicarà, a partir de la nòmina de gener o febrer del 2021, l’augment del 2% corresponent al 2020 al sou base i triennis i minorarà en un quantia similar un dels complements retributius. Per tant, en la nòmina de gener o febrer regularitzarà tot el 2020 amb l’augment de les retribucions bàsiques (sou base i triennis) i la disminució d’alguns dels complements.

Seguirem informant.

Cursos homolagats per l'EBAP

curssteiebap

L’STEI Intersindical organitza els cursos homologats per l’EBAP següents:

  • Eines de google: organitzar, emmagatzemar i compartir informació.
    • Durada: 25 hores (de l’1 al 25 de febrer de 2021).
  • Eines al núvol: organització i gestió de la informació.
    • Durada: 25 hores (del 3 al 29 de maig de 2021).
  • Full de càlcul: importació, tractament i ús de dades.
    • Durada: 25 hores (del 13 d’abril al 10 de maig de 2021).

El termini d'inscripció comença el dia 10/12/2020 i finalitzarà en tenir el total de places confirmades.

Per a més informació i inscripció a www.stei.cat/formacio

El Govern balear no vol negociar com s’apliquen les actualitzacions retributives dels Pressuposts generals de l’estat

RETRIBUCIONS petit

COMUNICAT CONJUNT DE STEI Intersindical, SIMEBAL, CSIF, FSES, CCOO i UGT

Cada any, una norma estatal amb rang de Llei determina l’actualització de les retribucions del personal empleat públic de totes les administracions de l’estat espanyol. Aquesta actualització, de vegades, ha suposat reduir les retribucions (com el 2010), congelar-les o incrementar-les.

La Llei de pressuposts generals de l’estat per al 2020 determina que s’ha d’incrementar en un 2 % el sou del personal de totes les administracions públiques i el Projecte de pressuposts de l’estat per al 2021 determina un 0,9% increment. Aquesta normativa és bàsica i, per tant, d’obligat compliment per part de les administracions públiques.

Llegeix més...

Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...
Pàgina 11 de 24