Nous col·lectius podran fer hores extres

Al BOIB núm. 17 del 9 de febrer de 2021 s’han publicat dos Acords del Consell de Govern pel qual s’estableixen els col·lectius de funcionaris i el de laborals al servei de servei de l'Administrtació de la Comunitat Autònoma  i de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Informació EBAP: termini inscripció

El primer termini d'inscripció a formació general i sectorial de l'EBAP s'obrirà del 15 a 24 de febrer serà per als cursos del primer semestre

A causa de la incertesa derivada de la situació sanitària produïda per la COVID-19, l'Escola ha decidit que en la primera convocatòria, les activitats formatives programades siguin principalment en modalitat en línia. Així mateix, totes les activitats de caràcter presencial es desenvoluparan a través de sessions virtuals via plataforma de videoconferència.

La convocatòria de la formació del segon semestre està previst per la primera quinzena de maig.

Pel que fa a la convocatòria del segon semestre, segons la situació, l'Escola valorarà la viabilitat de planificar activitats presencials d'aula.

Resum Mesa Sectorial de Serveis Generals (5 de febrer de 2021)

Avui, 5 de febrer, l’Administració pretenia començar la negociació d’un Acord Marc de legislatura. Des de l’STEI Intersindical hem manifestat la nostra intenció de negociar sempre i quan es desbloquegi prèviament el conflicte que s’ha generat amb la congelació salarial.

Tal i com ja us vàrem informar els sindicats que estem presents a la Mesa General d’empleats Públics hem donat quinze dies perquè el Govern convoqui la darrera mesa sobre aquest tema per acceptar o rebutjar la proposta unitària de la part social:

  • L'Increment del 0,9 % de tots els conceptes retributius s'ha de fer efectiu el 2021.
  • El 2 % del 2020 s'ha de recuperar en tres anys.

Pel que fa al concurs de trasllats, se’ns ha informat que a mitjan mes de febrer la part social rebrà l’esborrany de convocatòria i que respecte a la valoració dels mèrits serà semblant a la de concursos anteriors. Posteriorment al concurs, l’Administració té la voluntat de negociar un nou sistema de concurs i anar cap al concurs obert i permanent.

Finalment, la directora general de Funció Pública ens ha informat de la voluntat d’incloure els interins dins la carrera professional. En principi la intenció de l’administració és que sigui a efectes d’1 de gener de 2021. De totes formes s’està a l’espera de què el TSJ dicti si aquesta inclusió ha de ser amb caràcter retroactiu o no.

Mesa d'Empleats Públics de 3 de febrer: continua la negociació sobre el 2 % més el 0.9 %

Avui l’Administració ha proposat incrementar el 0,9 % del sou base i els triennis, i deixar la recuperació del 2 % així com està regulada ara per acord del Consell de Govern (amb unes dates de recuperació totalment incertes).

Quan la part social ha expressat que no acceptava de cap manera aquesta proposta, l’Administració ha dit que no podia oferir cap marge de millora. (La consellera, que és qui decideix, no hi ha assistit.)

Al final, els sindicats han donat quinze dies perquè el Govern s’ho estudiï i convoqui la darrera mesa sobre aquest tema per acceptar o rebutjar la proposta unitària de la part social.

Cal recordar que a la sessió anterior, els sindicats presentàrem una proposta unitària:

• L'Increment del 0,9 % de tots els conceptes retributius s'ha de fer efectiu 2021.

• El 2 % del 2020 s'ha de recuperar en tres anys.

Us en continuarem informant.

Per a més informació, clicau aquí

Què passa amb el nostre sou?

A la sessió de la Mesa d'Empleats Públics d'avui, l'Administració ha presentat una proposta idèntica a la que ja havien imposat des del Consell de Govern.

L'STEI Intersindical ha posat com a condició necessària per encetar la negociació cobrar durant el 2021 l'increment del 0,9 %.*

Finalment, tots els sindicats han fet la proposta unitària següent:

· L'increment del 0,9 % es farà efectiu el 2021 mateix.

· El 2 % del 2020 es recuperarà en tres anys.

L'Administració contestarà la setmana que ve