Decret llei 8/2020, que modifica certs aspectes de selecció de personal i condicions de feina

Al BOIB núm. 84 del 15 de maig s’ha publicat el Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

El Decret llei regula una sèries d’aspectes que modifiquen les condicions de feina i de selecció del personal al servei de la Comunitat Autònoma (selecció d’interins, funcions d’inspecció i vacances). L’STEI Intersindical, a la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 15 de maig, va exposar a la directora general de Funció Pública la nostra disconformitat per regular condicions de feina i d’accés sense la prèvia negociació en els òrgans corresponents.

Llegeix més...

Funció Pública torna enrere i no ha publicat el Protocol de desescalada i torna a negociar-lo

Finament l’Administració ha decidit tornar enrere i no ha publicat el Protocol per a la reincorporació presencial del personal de Serveis Generals que, amb el vot contrari de tota la part social, va aprovar a la Mesa Sectorial de diumenge.

Avui dimarts la directora general de Funció Pública ha convocat els sindicats a una Mesa Tècnica de Negociació per transmetre’ns la seva voluntat, finalment, negociar aquest Protocol.

Llegeix més...

Mesa Sectorial de Serveis Generals: l'Administració ha passat la capoladora

Finalment, avui diumenge a les 11 h s’ha reprès la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, forçada per la pressa de l’Administració per aprovar un protocol de desescalada per a funcionaris i laborals de Serveis Generals i personal del sector públic instrumental.

Com a conseqüència d’això, demà s’haurà d’incorporar molta gent al seu lloc de feina presencial, sense unes mesures de protecció de la seguretat i la salut adients.

L’Administració no ha fet ni l’esforç de dur un document nou. Només ha modificat, de veu, una frase del seu document original. Tots els sindicats hi han votat en contra.

Llegeix més...

Funció Pública confon la desescalada amb tornada obligatòria i generalitzada a la feina presencial

Des de dijous mantenim reunions intenses de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en què participen els sis sindicats i l’Administració.

No ens agraden ni el fons ni les formes amb què l’Administració enfoca aquest període que anomenen “desescalada”. Per l’STEI Intersindical, els documents que presenta l’Administració no pretenen encarar cap “nova normalitat”, sinó que volen fer passar amb calçador la situació que teníem abans sense voler modificar res substancial.

Des del nostre punt de vista, el protocol que presenta l’Administració està amarat d’una antic dogma que equipara “feina” amb “feina presencial”.

Llegeix més...

Manifest del Primer de Maig de 2020

tit 1rMaig2020

La conjuntura que vivim, marcada per una crisi sanitària sense precedents que visiblement conduirà també a una crisi socioeconòmica de dimensions extraordinàries, fa que enguany la data del Primer de Maig cobri un sentit nou i especialment rellevant.

El Primer de Maig és el dia de les persones treballadores, condició que abasta la immensa majoria de la població. Tots i totes patim i patirem les conseqüències que porta i portarà aquesta pandèmia global, que ha posat el sistema capitalista neoliberal en evidència, i que generarà uns índexs d’atur difícils de maquillar, amb els greuges derivats cap a la classe treballadora, que, un cop més, serà la més perjudicada si no s’emprenen mesures polítiques valentes i innovadores que impedeixin el patiment d’una majoria de la població.

Llegeix més...