El Govern Prohens polititza la tutela dels drets lingüístics

A la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 13 de novembre, l’Administració ha destruït el lloc de feina funcionarial de responsable de l’Oficina dels Drets Lingüístics. Aquest organisme (integrat únicament per tres funcionaris, amb un cost d’uns 100.000 euros anuals) ha estat fins ara el responsable autonòmic de vetllar perquè es respectin els drets lingüístics de la població, en relació amb qualsevol de les dues llengües oficials de l’arxipèlag.

Com és sabut, els plans de Margalida Prohens i Idoia Ribas inclouen substituir aquesta infraestructura garantista i funcionarial per una oficina política comandada per VOX, amb una partida pressupostària de 750.000 euros.

L’única informació pública sobre aquesta oficina és la Proposició de llei que va presentar la ultradreta al Parlament, que incloïa sancions de fins a 100.000 euros a les institucions i entitats que fan servir la llengua catalana.

Podeu consultar la Memòria 2022 de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.

Carrera professional: llistes provisionals persones que accedeixen a un nou nivell

Al BOIB núm. 134 del 30 de setembre s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les persones a les quals es denega l'accés a un nou nivell i de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud.

Termini al·legacions deu dies hàbils del 2 al 16 d'octubre, ambdós inclosos.

Modificació calendari proves selectives CAIB

En data 16 de setembre de 2023 es va publicar al BOIB la modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives de:

Els exercicis es desenvoluparan entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'abril de 2024.

Novetats sobre estabilització, promoció interna, OPE 2018 i OPE 20123, 20 i 21

S’ha fet pública la previsió orientativa de dates per als exàmens de la fase d’oposició dels processos d’estabilització de la CAIB i de les administracions locals (Consells i Ajuntaments), que són coincidents.

 

Presa de possessió auxiliars administratius OP2018: entre l'11 i el 15 de setembre.

Presa de possessió subaltern OP2018: entre el 18 i el 22 de setembre

 

Resolucions del concurs extraordinari de mèrits del procés d'estabilització:

  • COSSOS GENERALS: 9 octubre (presa de possessió)
  • COSSOS FACULTATIUS: octubre (llista informativa)
  • LABORALS: setembre (llistes informatives i oferiment de places, octubre (adjudicació de places)

 

Dates d’exàmens de la fase d’oposició:

COSSOS GENERALS:

  • A1-A2: 2 desembre de 2023
  • C1-AP: 16 desembre de 2023
  • C2 : 13 gener de 2024

COSSOS FACULTATIUS: març de 2024

LABORALS: 25 novembre de 2023

 

Previsió presa de possessió places per al concurs-oposició:

COSSOS GENERALS: maig de 2024

COSSOS FACULTATIUS: juny de 2024

LABORALS: març de 2024

 

En el cas de les administracions adherides a l’Acord d’Estabilització (CAIB i Administracions Locals), es fixen les proves el mateix dia, per cossos. Les instal·lacions seran previsiblement les de la UIB, i s'haurà de triar l'administració a la qual es presenten.

Pàgina 3 de 31