Modificació de les mesures organitzatives i de prestació de serveis públics CAIB (grups bimbolles)

Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es modifiquen les mesures contingudes en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball:

Llegeix més...

Novetats grups bimbolles

Avui s’ha reunit la Comissió de Seguiment relativa a la reducció de la presencialitat en els centres de treball (grups bimbolles). L’Administració ha aportat, d’inici, una proposta que suposava la reincorporació immediata i obligatòria de:

  • Caps de departament.
  • Caps de servei.
  • Caps de secció
  • Secretaries personals
  • Personal de registre
  • I tot el personal que disposi d’un despatx unipersonal.

L’STEI Intersindical s’ha oposat a aquesta proposta de l’Administració argumentant que si la situació sociosanitària ha millorat és precisament gràcies a les restriccions vigents a dia d’avui. Per tant, trobàvem que s’havia de mantenir el sistema vigent de grups bombolles.

Finalment, l’Administració ha reconsiderat la seva proposta inicial i, incorporant les diferents aportacions de la part social, ha redefinit la proposta inicial en els termes següents:

  • A partir del dilluns 8 de març es produirà la reincorporació presencial, progressiva i sempre en funció de les necessitats de cada unitat orgànica dels treballadors següents:
  • Caps de departament
  • Caps de servei
  • Secretaries personals, sempre i quan no sigui possible establir torns de feina.

En definitiva hem aconseguit passar d’una obligatorietat que implicava la reincorporació massiva de centenars de treballadors a una reincorporació, exclusivament, dels efectius necessaris.

Finalment, a proposta de l’STEI Intersindical, s’ha acordat que si la taxa d’incidència acumulada de casos COVID-19 a set dies supera els 50 casos per 100.000 habitants, aquesta reincorporació d’efectius decauria i tornaríem a la situació actual.

Projecte de decret de teletreball per al personal de serveis generals

Al BOIB d’avui, 18de febrer, s’ha publicat la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El termini d’informació pública és de quinze dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució al BOIB.

Si voleu fer-nos arribar propostes o consideracions que trobeu adients a l’hora de negociar el decret a la Mesa Sectorial ho podeu fer amb un missatge electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

EBAP: convocatòria activitats formatives primer semestre 2021

Al BOIB núm 019 d'avui 13 de febrer de 2021 s'ha publicat l'Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’11 de febrer de 2021 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2021

Recordau que el termini d'inscripció és del 15 al 24 de febrer.

Novetats formació EBAP

Al Consell de Direcció de l’EBAP ha aprovat, en la sessió ordinària d'avui,  la convocatòria d’activitats per al personal de l'Administració de la CAIB del primer semestre de 2021.

En aquesta convocatòria s’obre el termini per inscriure’s a les activitats formatives del primer semestre de 2021 incloses en el Pla de Formació General, en el Pla de Formació Sectorial i en el Programa de Formació i Acreditació del Personal Directiu. El termini d’inscripció serà del 15 al 24 de febrer, ambdós inclosos.

Novetats:

Llegeix més...