OPE 2018: nou calendari exercicis

L'EBAP ha fet públic la previsió de calendari d'exercicis dels processos selectius ja convocats corresponents a l'OPE de 2018 per a l'ingrés en els cossos següents: subaltern, auxiliar, gestió i els diferents cossos facultatius superiors convocats.

Convocatòria concurs de trasllats funcionaris CAIB

Al BOIB extraordinari núm. 150, d’1 de novembre, s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs de trasllats del personal funcionari deserveis generals.

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el BOIB (fins al dilluns 29 de novembre inclòs).

En aquest document amb tots els llocs que surten a concurs podeu fer cerques i filtres.

Concurs de trasllats funcionaris

Finalment sembla que la convocatòria del concurs serà l’1 de novembre. En uns dies Funció Pública farà arribar als sindicats els llocs de feina que sortiran a concurs per poder comprovar que surten tots els llocs.

Si teniu cap consulta dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Resum del Comitè d'Educació del personal laboral (17 de setembre)

Creació 29 places ATE

Tal com ja avançarem a un anterior Connecta, s'han creat un total de 29 places d'ATE per a totes les illes, en aquests moments la Conselleria d'Educació ha sol.licitat només la dotació d'un total de 6 d'aquestes places:
* 2 places zona Palma
* 2 places zona Manacor
* 1 plaça zona Inca
*1 plaça zona Maó

Una vegada realitzada la dotació econòmica (per aquestes sis places) es podran cobrir noves necessitats amb personal de la borsa vigent. La resta s'aniràn dotan quan els hagin de menester.

Borsa ATE

Avui ens han informat que el nombre de sol·licituds a la borsa d'ATE són aproximadament unes 2500.
La previsió és que la llista provisional d'admesos es pugui tenir enllestida entre novembre i desembre d'enguany.
Les comissions de valoració es convocaran posteriorment a fi de fer una feina intensiva i sense interrupcions fins que estigui tota la borsa baremada, és per aquest motiu que els treballadors que formin part d'aquestes comissions seran substituïts temporalment durant el temps que es necessiti per baremar.

Roba de feina

Com ja passa els darrers cursos durant el mes d'octubre la Conselleria informarà de les condicions per recollir la roba de feina, en principi serà la mateixa botiga per la gent de Mallorca, en canvi a Eivissa està previst poder fer-ho a la Delegació Territorial  d'Eivissa i  a Menorca s'habilitarà un institut a Maó i un altre a Ciutadella perquè el personal amb cita prèvia pugui anar a recollir la roba de feina.
Informarem de totes les novetats sobre aquest punt quan es publiquin les condicions.

Pàgina 2 de 8