L'STEI Intersindical no surt a la foto d'avui

Avui els sindicats USO, CSIF, UGT, CCOO i SINTTA i han signat amb l’Administració un acord “sobre les mesures de seguretat i salut que s’apliquen als empleats públics d’aquesta Administració durant la pandèmia del Covid-19”.

Aquest acord surt d’una proposta que ha fet l’Administració com a sortida a un escrit conjunt dels delegats de prevenció de Serveis Generals registrat el dia 25 de març on sol•licitàvem tota una sèrie de mesures per fer compatible la prestació dels serveis públics essencials amb preservar la seguretat i salut dels empleats públics de Serveis Generals.
Resumit, les mesures d’aquest acord són les següents:
• S’establirà un canal de comunicació àgil amb els representants dels empleats públics amb la finalitat de traslladar totes les incidències que s’estableixin durant l’estat d’alarma.
• Per garantir el manteniment dels serveis essencials, es dotaran els efectius estrictament necessaris per complir amb la garantia de servei públic, prioritzant el teletreball a aquell personal especialment sensible. En els casos en què la prestació del servei requereixi necessàriament l’atenció pública s’han pres i es prendran les mesures preventives per garantir la seguretat d’usuaris i empleats públics.
• Es revisaran els llocs de treball susceptibles de teletreball, sempre que es garanteixi un mínim de presència en totes les dependències públiques.
• En funció de l’evolució de la pandèmia s’estudiarà la possibilitat d’establir, modificar o suprimir determinats serveis essencials.
• Es posarà a disposició dels empleats públics el material de seguretat necessari per exercir la seva feina en condicions de seguretat en funció de l’avaluació de cada lloc de treball.
• Quan així es determini es contractaran els serveis de desinfecció.

El motiu principal pel qual l’STEI Intersindical no hem signat és perquè consideram que totes aquestes mesures són de compliment obligat per part de l’Administració i no necessiten cap acord amb els representants legals dels treballadors per dur-les endavant.

L’STEI Intersindical pensam que aquest acord no té cap sentit perquè estableix exclusivament, sense aportar res de nou, les actuacions que l’Administració està obligada a dur a terme. No és moment de fotografies polítiques de cara a la galeria.

És per això que demanam responsabilitat i, d’una vegada per totes, feina seriosa per garantir els serveis públics que realment siguin necessaris i, al mateix temps, garantir la seguretat i la salut laboral dels empleats públics de serveis generals, sense exposar-los innecessàriament al contagi del coronavirus.

Els facultatius del Servei de Prevenció de la CAIB, els únics d’Espanya que hauran de visitar pacients amb símptomes lleus per Covid-19

El Consell de Govern va aprovar el divendres passat un acord que estableix un procediment contrari a les directrius del Sistema Nacional de Salut

El Consell de Govern, en la sessió del divendres 27 de març, va aprovar un acord segons el qual “tot el personal funcionari i laboral de la CAIB i del sector instrumental que continuï fent feina presencialment s’haurà de dirigir al Servei de Prevenció de Riscs Laborals, en cas que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat en contacte estret amb alguna persona contagiada, per tal de ser citat per a una avaluació presencial per part de metges del treball.”

Llegeix més...

L’STEI Intersindical contesta a la directora general Irene Truyols i al conseller Iago Negueruela

El delegat Francesc Ramis explica que no va cedir davant les “pressions intolerables” que va rebre per part d’Irene Truyols i que l’STEI Intersindical no ha tirat enrere cap actuació davant l’autoritat laboral

El sindicat qualifica d’”infame” la carta que ha enviat la directora general al personal empleat públic de la CAIB

Ahir a les 15 h va entrar a la bústia electrònica del personal de Serveis Generals de la CAIB una comunicació de la directora general de Funció Pública de la qual avui es parla en alguns mitjans de comunicació. Sorprenentment, la carta no era per informar el personal empleat públic de les mesures per contenir la pandèmia i tranquil•litzar-lo, sinó per amenaçar-lo amb expedients disciplinaris i accions judicials.

A més, el conseller Yago Negueruela  va afirmar ahir en roda de premsa que havia arribat a un acord amb els sindicats perquè retirassin l’escrit que havien registrat davant l’autoritat laboral.

El delegat de prevenció per l’STEI Intersindical i secretari d’Administració Autonòmica d’aquest sindicat ha redactat una carta en què contesta a Truyols i en què afirma que el que diu Yago Negueruela no s’ajusta a la veritat.

En la carta, Ramis afirma haver rebut “pressions intolerables” per part de la directora general de Funció Pública amb la intenció que retiràs l’escrit esmentat. Ramis aclareix que ni ell ni l’STEI Intersindical s’han desdit d’aquell escrit, amb la qual cosa fa mostrar els peus al conseller Negueruela, qui va faltar a la veritat en roda de premsa. En l’escrit, Ramis s’afirma que això “en la crisi actual, la darrera cosa que podem consentir d’un representant polític és que no expliqui la veritat”.

En la carta, Ramis reconeix la “feinada” que estan fent, a pesar de tot, el personal de la Direcció General de Funció Pública i els coordinadors de prevenció de les conselleries, en coordinació amb els delegats de prevenció de riscos laborals. Ramis acaba l’escrit adreçant paraules contundents a la directora general: “Per ventura no us conformau de tenir el personal atemorit, que també el voleu acovardir. Per ventura ha arribat l’hora que faceu un pensament.”

Comunicat conjunt dels delegats de Seguretat i Salut Laboral de la Junta de Personal CAIB

Els delegats i delegades de prevenció que formen part del Comitè de Seguretat i Salut a la CAIB i per tant, tots els sindicats que formen part del mateix, estaran especialment vigilants per vetlar pel compliment de les mesures preventives dins de l’administració autonòmica com a conseqüència de la feblesa en l’aplicació de les dites mesures en determinats serveis públics.

Llegeix més...