Els facultatius del Servei de Prevenció de la CAIB, els únics d’Espanya que hauran de visitar pacients amb símptomes lleus per Covid-19

El Consell de Govern va aprovar el divendres passat un acord que estableix un procediment contrari a les directrius del Sistema Nacional de Salut

El Consell de Govern, en la sessió del divendres 27 de març, va aprovar un acord segons el qual “tot el personal funcionari i laboral de la CAIB i del sector instrumental que continuï fent feina presencialment s’haurà de dirigir al Servei de Prevenció de Riscs Laborals, en cas que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat en contacte estret amb alguna persona contagiada, per tal de ser citat per a una avaluació presencial per part de metges del treball.”

Llegeix més...

L’STEI Intersindical contesta a la directora general Irene Truyols i al conseller Iago Negueruela

El delegat Francesc Ramis explica que no va cedir davant les “pressions intolerables” que va rebre per part d’Irene Truyols i que l’STEI Intersindical no ha tirat enrere cap actuació davant l’autoritat laboral

El sindicat qualifica d’”infame” la carta que ha enviat la directora general al personal empleat públic de la CAIB

Ahir a les 15 h va entrar a la bústia electrònica del personal de Serveis Generals de la CAIB una comunicació de la directora general de Funció Pública de la qual avui es parla en alguns mitjans de comunicació. Sorprenentment, la carta no era per informar el personal empleat públic de les mesures per contenir la pandèmia i tranquil•litzar-lo, sinó per amenaçar-lo amb expedients disciplinaris i accions judicials.

A més, el conseller Yago Negueruela  va afirmar ahir en roda de premsa que havia arribat a un acord amb els sindicats perquè retirassin l’escrit que havien registrat davant l’autoritat laboral.

El delegat de prevenció per l’STEI Intersindical i secretari d’Administració Autonòmica d’aquest sindicat ha redactat una carta en què contesta a Truyols i en què afirma que el que diu Yago Negueruela no s’ajusta a la veritat.

En la carta, Ramis afirma haver rebut “pressions intolerables” per part de la directora general de Funció Pública amb la intenció que retiràs l’escrit esmentat. Ramis aclareix que ni ell ni l’STEI Intersindical s’han desdit d’aquell escrit, amb la qual cosa fa mostrar els peus al conseller Negueruela, qui va faltar a la veritat en roda de premsa. En l’escrit, Ramis s’afirma que això “en la crisi actual, la darrera cosa que podem consentir d’un representant polític és que no expliqui la veritat”.

En la carta, Ramis reconeix la “feinada” que estan fent, a pesar de tot, el personal de la Direcció General de Funció Pública i els coordinadors de prevenció de les conselleries, en coordinació amb els delegats de prevenció de riscos laborals. Ramis acaba l’escrit adreçant paraules contundents a la directora general: “Per ventura no us conformau de tenir el personal atemorit, que també el voleu acovardir. Per ventura ha arribat l’hora que faceu un pensament.”

Comunicat conjunt dels delegats de Seguretat i Salut Laboral de la Junta de Personal CAIB

Els delegats i delegades de prevenció que formen part del Comitè de Seguretat i Salut a la CAIB i per tant, tots els sindicats que formen part del mateix, estaran especialment vigilants per vetlar pel compliment de les mesures preventives dins de l’administració autonòmica com a conseqüència de la feblesa en l’aplicació de les dites mesures en determinats serveis públics.

Llegeix més...

La Direcció General de Treball i Salut Laboral considera que no s'ha de paralitzar l'activitat

Amb relació a l'escrit unànime presentat pels delegats de prevenció de riscs laborals del Comitè de Seguretat i Salut, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha emès un informe. Aquest "informe" diu que "la Direcció General de Treball i Salut Laboral, una vegada analitzada la documentació aportada per les Conselleries de la CAIB, es conclou que no procedeix la paralització de l’activitat dels funcionaris a les esmentades Conselleries."

Lamentam que la DG Treball i Salut Laboral hagi optat per emetre un "informe" i no una resolució, document que (a més d'incloure peu de recurs) entenem que compliria el que marca l'article 21.3 de la Llei de prevenció de riscs laborals:

Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

L’STEI Intersindical demana que es redueixi al màxim la feina presencial

Els experts apunten que l’única manera d’evitar que el virus s’escampi són les mesures de distanciament.

La presidenta Armengol i la Conselleria d’Administracions Públiques han de donar instruccions precises per paralitzar l’activitat presencial d’àmbits del sector públic que no són essencials per contenir la pandèmia.

L’STEI Intersindical considera que, si no es prenen mesures estrictes de distanciament social, el temps juga a favor de l’expansió del virus i en contra de la salut pública.

Llegeix més...