L'STEI Intersindical celebra la publicació al BOIB la supressió del nivell 33

El BOIB núm. 76, de 16 de juny de 2016, publica la Llei 9/2016, que suprimeix el complement retributiu conegut com a nivell 33.

L’STEI Intersindical, que fa anys que lluita contra aquest privilegi immerescut i denuncia públicament les mangarrufes que s’han arribat a fer per ampliar-lo, celebra que el Parlament de les Illes Balears hagi pres partit clarament contra aquesta injustícia.

Per al sindicat STEI la publicació d’aquesta Llei suposa haver guanyat una batalla. La guerra no està guanyada del tot perquè hi ha la possibilitat que les persones afectades recuperin aquest complement als tribunals.

L’STEI Intersindical demana a les candidatures que es presenten a les eleccions a les Corts Generals per les Illes Balears que assumeixin el compromís de suprimir el nivell 33 en l’Estatut bàsic de l’empleat públic, com a garantia major de liquidar aquesta injustícia.

Jornada de treball i horari general personal Serveis Generals

Al BOIB núm. 178 del 5 de desembre de 2015 s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals