Jornada de treball i horari general personal Serveis Generals

Al BOIB núm. 178 del 5 de desembre de 2015 s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals

Modulació de la jornada de 37,5 h setmanals

Probablement, el dimecres 9 de desembre entrarà en vigor una instrucció del director general de Funció Pública que permet reduir en mitja hora la presència diària al lloc de treball. Dictar aquesta instrucció és potestat exclusiva de l’Administració, atès que es tracta d’una modulació de les 37,5 hores regulades amb caràcter bàsic per la normativa estatal.

Llegeix més...