Signat l'Acord d'avaluació de competències professionals

L'Administració i els cinc sindicats presents a la Mesa Sectorial de Serveis Generals hem aprovat en la sessió ordinària dels dies 20 i 21 de juliol l'Acord d'avaluació de competències professionals.

El sistema que s'estableix es basa en l'avaluació 360º i s'hi han introduït diverses millores a proposta de la part social. Aquest Acord era imprescindible per poder encarar la fase ordinària de la carrera professional, segons el que disposa l'EBEP.

Està previst que a partir del mes de setembre comencem a negociar l'Acord que regularà la fase ordinària de la carrera professional i els termes en què es farà la primera convocatòria, prevista per a final d'any.

Acord sobre permisos, llicències, vacances i conciliació

El BOIB núm. 86, de 15 de juliol de 2017, publica l'Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la Mesa Sectorial de Serveis Generals. Aquest document serà ratificat pel Comitè Intercentres perquè sigui d'aplicació també al personal laboral.

II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes CAIB

pla igualtat

El Consell de Govern va aprovar, el passat dia 8 de juliol, el II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes dins l'àmbit dels serveis generals de l'administració de la CAIB pel període 2016-2019.

La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat ha elaborat aquest II Pla tenint en compte les conclusions de l'informe d'avaluació final del I Pla i els resultats de l'enquesta que es va passar al personal del seu àmbit d'aplicació, amb l'objectiu de conèixer la situació actual i l'opinió dels empleats i empleades.

Llegeix més...

Un acord que no millora l’ocupació pública i menysprea serveis generals

Obligat per les sentències europees, el Govern espanyol ha escenificat un Acord per a la millora de l’ocupació pública i ha publicitat que això representa l’oferta de centenars de milers de places.

L’STEI Intersindical considera que l’Acord subscrit a la Mesa General de les Administracions Públiques de l’Estat pel Govern espanyol i els sindicats CCOO, UGT i CSI·F en matèria d’ocupació pública, és absolutament insuficient i suposa continuar les polítiques que han suposat destruir més de mig milió de llocs de feina públics des de 2011. El document signat reconeix expressament que no s’incrementarà la despesa ni la plantilla. Si hi sumam que hi ha sectors en què la taxa de reposició és de només un 50%, l’Acord suposa continuar destruint ocupació i donar cobertura al Govern per a continuar privatitzant el sector públic.

Amb l’Acord es pretén mantenir part dels efectius, però no es diu res de recuperar els llocs de feina perduts.

Llegeix més...