La Conselleria d'Educació no ha de ser una ETT

frau

Els darrers anys, atenent una demanda històrica de l'STEI Intersindical, la Conselleria d'Educació ha anat creant llocs d'auxiliar administratiu als CEIP a la relació de llocs de treball (RLT) de Serveis Generals. Aquests llocs s'han dotat i s'han ocupat amb personal funcionari (interí o en comissió de serveis) ocupant una vacant.

Així, hem arribat a tenir 76 centres amb una dotació estable de personal administratiu.

En canvi, recentment la Conselleria ha canviat de criteri. I els darrers nomenaments de personal administratiu als CEIP s'han fet en precari. La Conselleria d'Educació ha fet un ús fraudulent de la figura de l'anomenat projecte d'inversió. Aquest canvi de criteri afecta 96 centres i 47 persones, que han estat nomenades interines de projecte d'inversió. La situació aboca aquestes persones a la precarietat laboral; i els centres, a la precarietat organitzativa.

Llegeix més...

OPE d'estabilització del personal funcionari i laboral CAIB

Al BOIB núm. 67 del 24 de maig de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització del personal funcionari i del personal laboral de serveis generals de la CAIB, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Per consultar l’Acord, clicau aquí.

Criteris dels processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021

Tal i com us vàrem informar, el passat 11 de maig, a la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques, s’aprovaren els criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021.

Si voleu consultar els criteris que regiran aquests processos, clicau aquí.

Data, lloc i hora de les proves selectives borses extraordinàries Cossos superior, administratiu i subaltern

L’EBAP ha anunciat la data, hora i lloc de l’exercici de les proves selectives de les borses extraordinàries del cos superior, administratiu i subaltern, convocades per resolucions de 14 de febrer de 2022 (BOIB núm. 27 de 19 de febrer)

Totes les proves es faran de manera simultània el 19 de juny de 2022, a les 9.30 hores.

Els llocs de les proves seran els següents:

  • Cos superior: Campus UIB (en un proper comunicat es farà pública la distribució dels aspirants convocants per edificis i aules)
  • Cos administratiu: Campus UIB (en un proper comunicat es farà pública la distribució dels aspirants convocants per edificis i aules)
  • Cos subaltern:
    • Mallorca: Campus UIB (en un proper comunicat es farà pública la distribució dels aspirants convocants per edificis i aules).
    • Menorca, Eivissa i Formentera: les seus universitàries de la Universitat de les Illes Balears de Menorca i Eivissa, respectivament.

Aprovat l’acord que regirà els processos d’estabilització d’interins

El dia 11 de maig ha tingut lloc la darrera sessió de la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques, en què s’ha aprovat finalment el document que estableix els criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021.

Fins al darrer moment, l’Administració ha inclòs propostes que li ha fet el sindicat propi de les Illes Balears, entre les quals cal destacar la demanda que es posin els mitjans necessaris i serveis de suport perquè el personal, sobretot de les categories inferiors, pugui presentar la documentació amb garanties d’èxit, ja que molts no disposen de certificats digitals ni estan acostumats a relacionar-se telemàticament amb les administracions; igualment, hem aconseguit que s’allargui el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional, que passa de tres a cinc dies.

L’STEI Intersindical ha donat el suport a l’aprovació de l’acord i el valora globalment de manera positiva, tot i que pensam que és un acord millorable. 

En aquest sentit, recordam que el nostre sindicat va demanar, entre d’altres, que els exàmens del procediment de concurs oposició no fossin eliminatoris. L’acord finalment estableix que sí que seran eliminatoris, tot i que la nota de tall serà un 3,5.  L’STEI ha remarcat que seria suficient un 2,5, però l’Administració no ha recollit la proposta.

Finalment, volem manifestar que l’STEI Intersindical ha demanat que també es valoràs l’experiència en subgrups immediatament superiors i en qualsevol altre subgrup en totes les administracions, aspecte que finalment s’ha recollit a l’acord únicament per a personal de Serveis Generals de CAIB.

Pàgina 2 de 24